W.I.C.
U bent niet ingelogd.


Downloads

Hier vindt u bestanden in pdf-formaat, met mijn onderzoeksresultaten die ik graag wil delen.

Auteursrecht:
Deze documenten zijn voor eigen gebruik en mogen niet gepubliceerd worden zonder mijn toestemming. Evenmin mogen deze documenten op andere websites worden gezet.

Inloggen: :
U dient wel ingelogd te zijn, om de pdf te kunnen zien.

Mocht u reacties op de inhoud hebben, dan hoor ik het graag.

Veel plezier ermee!
Tiemen Bosma
Opvarenden van de Chili-expeditie in 1643

In het najaar van 2015 verscheen in de serie Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging het 114de deel onder redactie van Henk den Heijer, Goud en Indianen. Het verhaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643, Walburg Pers Zutphen 2015. Over de de opvarenden van deze kleine vloot is niet veel bekend, aangezien er geen monsterrollen bewaard zijn gebleven.

Nu ben ik bij mijn onderzoek in notariële archieven verschillende personen tegengekomen, die vertrokken op twee schepen, die aan deze expeditie deelnamen, namelijk de schepen Amsterdam, en de Eendracht. Ook vond ik opvarenden van het schip Abrahams Offerhande, dat de expeditieschepen naar Brazilië begeleidde. Het betreft veelal militairen. De lijst is nog in ontwikkeling en zal hopelijk langer worden, als ik nieuwe personen vind. Voorlopig zijn dit alleen de namen vanuit de archieven in Amsterdam. Later kunnen nog namen uit andere bronnen, zoals de notulen van de Hoge Raad van Brazilië, worden ingevoerd.

Van gedeelten uit deze notulen van de Hoge Raad in Brazilië (december 1642 - januari 1643), heb ik transcripties gemaakt, die de expeditie betreffen. Ook die zijn bij de downloads te vinden.


pdf-bestanden laatst toegevoegde informatie
30-12-2015
17-02-2016Oudste lijst van lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk

In het Gedenkboek Nederland-Curaçao 1634-1934. Uitgegeven ter gelegenheid der herdenking van de driehonderjarige vereeniging van Curaçao met Nederland, J.H. de Bussy, Amsterdam 1934, gaf L.Knappert bij zijn overzicht van de eerste honderd jaren van de protestantse gemeente op Curaçao ook de oudste lidmatenlijst weer. Het origineel van deze ledenlijst bevindt zich in het Stadsarchief van Amsterdam. Ik heb zelf deze lijst opnieuw getranscribeerd. Dat levert op verschillende plaatsen andere namen op als in de transcriptie van Knappert. Deze lijst met namen (volgens mijn transcriptie) heb ik ook in de database op de website onder het tabblad Curaçao DTB circa 1659-1800 verwerkt.
In het pdf bestand vindt u mijn transcriptie van de hele lijst.


pdf-bestand aanmaakdatum
16-01-2016Bemanning van admiraal Jol op een (mislukte) expeditie om de Spaanse zilvervloot te veroveren in 1638.

In 1638 wilden de heren XIX van de West Indische Compagnie nogmaals een poging doen om een zilvervloot te bemachtigen, zoals Piet Hein dat gedaan had. Zij gaven de opdracht aan Cornelis Cornelisz Jol (alias kapitein Houtebeen). Hij kwam in juni 1638 in Recife (Brazilië), kreeg daar zijn nadere instructies, nam victualie en manschappen in. Daarna vertrok hij eind juni op zoek naar de Spaanse vloot. De expeditie is niet erg succesvol geweest. Een deel van de bemanning staat op lijsten, die bewaard zijn gebleven.

Deze lijsten heb ik getranscribeerd en de personen hoop ik later in de databases te verwerken.


pdf-bestand aanmaakdatum
16-02-2016


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 02-03-2016

© Tiemen Bosma
www.westindischecompagnie.info
2012-2018