W. I. C.
Geoctroyeerde West-Indische Compagnie
    U bent niet ingelogd.    
      Gebruikte archiefbronnen:

Stadsarchief Amsterdam


1 toegang 379
inv.nr 224, blz 27-32
Register van de namen der kinderen soo op 't eijlandt Curacao aldaer in 't Fort Amsterdam van mijn de tijdt mijns verblijfs gedoopt zijn; juni 1659 - december 1662.
Door ds. Adrianus van Beaumont.
Ook uitgegeven door L. Knappert in: Gedenkboek Nederland-Curašao 1634-1934. Uitgegeven ter gelegenheid der herdenking van de driehonderdjarige vereeniging van Curašao met Nederland. (Amsterdam 1934.)
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt. Verschillende namen zijn nu herzien. Dat levert nieuwe namen op en oude namen zijn verdwenen.

2 toegang 379
inv.nr 224, blz 32-34
Lijste van de ledematen der gemeijnte alhier op 't eijlandt Curacao, in 't Fort Amsterdam; augustus 1659 - november 1662.
Door ds. Adrianus van Beaumont.
Ook uitgegeven door L. Knappert in: Gedenkboek Nederland-Curašao 1634-1934. Uitgegeven ter gelegenheid der herdenking van de driehonderdjarige vereeniging van Curašao met Nederland. (Amsterdam 1934.)
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt. Verschillende namen zijn nu herzien. Dat levert enkele nieuwe namen op en sommige oude namen zijn verdwenen.

3 toegang 379
inv.nr 224, blz 85-93
Naamlijst der gereformeerde leedematen, in Jezu Christi gemeente binnen Curacao, zo die reeds aangenomen geweest zijn als ook de welke zijn aangenomen zo door haare beleijdenisse als attestatien op Curacao 23 december 1730.
Door ds. Wigbold Rasvelt, als bijlage bij een brief d.d. 4 juli 1731.
Ook uitgegeven door L.Knappert in de West-Indische Gids (jaargang 20, Leiden 1938).
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt. Verschillende namen zijn nu herzien. Dat levert nieuwe namen op en oude namen zijn verdwenen.

4 toegang 379
inv.nr 224, blz 94-100
Naamlijst der ledematen, in de gemeente Jezu Christi op Curacao, die reeds aangenomen sijn op attestatie & examinatie.
Door ds. Wigbold Rasvelt. Een bijgewerkte kopie van voorgaande lijst als bijlage bij een brief d.d. 16 oktober 1731.
Ook uitgegeven door L.Knappert in de West-Indische Gids (jaargang 20, Leiden 1938).
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt. Verschillende namen zijn nu herzien. Dat levert nieuwe namen op en oude namen zijn verdwenen.

5 toegang 5075
inv.nr 1282
Minuutacten en afschriften van attestatiŰn, procuratiŰn, inventarissen, e.a. acten. inv.nr 1282: 1640 juli 3 - 1640 december 28; met alfab. index
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.

6 toegang 5075
inv.nr 1290
Minuutacten en afschriften van attestatiŰn, procuratiŰn, inventarissen, e.a. acten. inv.nr 1290: 1644 oktober 14 - 1644 december 30; met alfab. index
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.

7 toegang 5075
inv.nr 1311
Minuutacten van transporten, meer speciaal van soldaten en bootsgezellen. 1638
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.

8 toegang 5075
inv.nr 1312
Minuutacten van transporten van soldaten en bootsgezellen. inv.nr. 1312: 1639 januari 3 - 1639 december 31; met alfab. index
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.

9 toegang 5075
inv.nr 1313
Minuutacten van transporten van soldaten en bootsgezellen. inv.nr. 1313: 1639 februari 2 - 1639 november 11; met alfab. index
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.

10 toegang 5075
inv.nr 1314
Minuutacten van transporten van soldaten en bootsgezellen. inv.nr. 1314: 1640 januari 2 - 1640 oktober 12; met alfab. index
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.

11 toegang 5075
inv.nr 1319
Minuutacten van transporten van soldaten en bootsgezellen. inv.nr. 1319: 1642 september 18 - 1642 december 27; met alfab. index
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.

12 toegang 5075
inv.nr 1321
Minuutacten van transporten van soldaten en bootsgezellen. inv.nr. 1321: 1644 januari 5 - 1644 december 22; met alfab. index
De meeste personen met betrekking tot de WIC ge´ndexeerd.


Nationaal Archief Den Haag


13 toegang 1.05.01.02
inv.nr 226
Contra-soldijboeken van de soldijen van personen die in dienst van de Compagnie naar Curašao zijn vertrokken in de periode 1675 augustus 15 - 1701 dec. 14
Basisgegevens zijn in de database gezet. Op aanvraag worden alle van een persoon aangevuld.

14 toegang 1.05.01.02
inv.nr 227
Contra-soldijboeken van de soldijen van personen die in dienst van de Compagnie naar Curašao zijn vertrokken in de periode 1701 juni 9 - 1744 dec. 8
Basisgegevens zijn in de database gezet. Op aanvraag worden alle van een persoon aangevuld.

15 toegang 1.05.01.02
inv.nr 228
Contra-soldijboeken van de soldijen van personen die in dienst van de Compagnie naar Curašao zijn vertrokken in de periode 1745 apr. 21 - 1760 mei 24
Basisgegevens zijn in de database gezet. Op aanvraag worden alle van een persoon aangevuld.

16 toegang 1.05.01.02
inv.nr 229
Contra-soldijboeken van de soldijen van personen die in dienst van de Compagnie naar Curašao zijn vertrokken in de periode 1758 juni 24 - 1772 aug. 7
Basisgegevens zijn in de database gezet. Op aanvraag worden alle van een persoon aangevuld.

17 toegang 1.05.01.02
inv.nr 230
Contra-soldijboeken van de soldijen van personen die in dienst van de Compagnie naar Curašao zijn vertrokken in de periode 1773 juni 13 - 1789 nov. 19
Basisgegevens zijn in de database gezet. Op aanvraag worden alle van een persoon aangevuld.

18 toegang 1.05.01.02
inv.nr 231
Contra-soldijboeken van de soldijen van personen die in dienst van de Compagnie naar Curašao zijn vertrokken in de periode 1790 aug. 27 - 1791 aug. 22
Basisgegevens zijn in de database gezet. Op aanvraag worden alle van een persoon aangevuld.

19 toegang 1.05.12.01
inv.nr 1467
Ondertrouw- en trouwboek van de Nederduits-Hervormde Kerk, 1714 okt. - 1722 dec.
Van dit register is een extract gemaakt door J.H.J.Hamelberg, dat is afgedrukt in het Vijfde Jaarlijks Verslag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap (Curašao 1901).
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt.

20 toegang 1.05.12.01
inv.nr 1468
Ondertrouw- en trouwboek van de Nederduits-Hervormde Kerk, 1723 jan. - 1730 nov.
Het originele archiefstuk in slechte staat. Door inktvraat en andere oorzaken zitten er gaten in het papier of zijn er hele stukken beschreven papier verdwenen. Veel bladzijden zijn met rijstpapier overplakt om het papier voor verder uit elkaar vallen te behoeden. Gevolg is dat de leesbaarheid van het geschrevene onder dat rijstpapier behoorlijk is verminderd.

21 toegang 1.05.12.01
inv.nr 1469
Ondertrouw- en trouwboek van de Nederduits-Hervormde Kerk, 1730 dec. - 1734 mrt.
Het originele archiefstuk in slechte staat. Door inktvraat en andere oorzaken zitten er gaten in het papier of zijn er hele stukken beschreven papier verdwenen. Veel bladzijden zijn met rijstpapier overplakt om het papier voor verder uit elkaar vallen te behoeden. Gevolg is dat de leesbaarheid van het geschrevene onder dat rijstpapier behoorlijk is verminderd.

22 toegang 1.05.12.01
inv.nr 1471
Ondertrouw- en trouwboek van de Nederduits-Hervormde Kerk, 1746 jan. - 1783 apr.
Dit boek is beschadigd, zodat het niet te raadplegen was. Het is indertijd op microfiche gezet. Deze microfiches vormen de basis voor de transcriptie op deze website.
Dit ondertrouwboek is ook uitgegeven. U kunt via deze website een exemplaar bestellen. Zie verder onder het tabblad 'winkel'.

23 toegang 1.05.12.01
inv.nr. 1462
Doopboek van de Nederduits-Hervormde Kerk, 1727 - 1825 (5 delen). Met aantekening van doop- en soms geboortedatum, namen van de kinderen, de ouders en de getuigen; inv.nr 1462: 1727 mrt. - 1730 dec
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt.

24 toegang 1.05.12.01
inv.nr. 1463
Doopboek van de Nederduits-Hervormde Kerk, 1727 - 1825 (5 delen). Met aantekening van doop- en soms geboortedatum, namen van de kinderen, de ouders en de getuigen; inv.nr 1463: 1730 okt. - 1734 mrt.
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt.

25 toegang 1.05.12.01
inv.nr. 1484B
Geboorteregister van Portugese Joden (vrouwen). Met aantekening van hun huwelijkse staat. Met bijlagen.; inv.nr 1484B: 1743 - 1831.
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt.

26 toegang 1.05.12.01
inv.nr. 1475
Doopboek van de Rooms-Katholieke Kerk. Met aantekening van doopdatum, namen van de kinderen, de ouders (vrij of slaaf) en de getuigen.; inv.nr 1475: 1768 feb. - 1771 aug.
In dit doopboek bevinden zich een veertiental huwelijksinschrijvingen. De overige inschrijvingen zijn doopinschrijvingen, waarbij het grootste deel geen vader vermeldt.
Alle huwelijksinschrijvingen zijn in de database gezet, maar de doopinschrijvingen volgen later.

27 toegang 1.05.12.01
inv.nr. 1479
Doopboek van de Rooms-Katholieke Kerk. Met aantekening van doopdatum, namen van de kinderen, de ouders (vrij of slaaf) en de getuigen.; inv.nr 1479: 1791 jan. - 1795 juni
De inschrijvingen zijn doopinschrijvingen, waarbij het grootste deel geen vader vermeldt.
Voor de database is een nieuwe transcriptie gemaakt. Voorlopig zijn alleen de doopinschrijving in de database gezet, waarbij de vader wordt genoemd.


New York State Archives


28 Archive: (Colony). Council. Curašao records, 1640-1665
Series A1883-78, folio 17-64
The Curašao records, in Dutch, document the West India Company's activities in the Caribbean during the seventeenth century; supply information about the administration of affairs on Curašao; and depict the commercial relationship between the islands and New Netherland
Deze archieven zijn indertijd meegenomen door Peter Stuyvesant, die vanaf Curašao naar Nieuw Nederland vertrok om daar een nieuwe functie te bekleden.
Deze archiefstukken zijn ook uitgegeven als Curašao Papers 1640-1665 (Nederlandse transcripties en Engelse vertaling). Zie verder het tabblad 'support' (Boeken te koop).
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 07-06-2020

ę Tiemen Bosma
www.westindischecompagnie.info
2012-2023